Apart


Rouwen om de uitgesloten zwarte
maar niet bij gemeeuw krijs en
kwaak. Zaken gaan voor. Ras rijst
hij apart van die trager klauwen.