Concentratie


'Ieder kind heeft wel eens moeite zich te concentreren. Meestal heeft dat met motivatie te maken. Het kind zal, als het zelf een taak kiest – bijvoorbeeld het maken van een tekening of computeren - zich wél kunnen concentreren. Als je je gaat verdiepen in een concentratieprobleem kom je erachter dat het meestal om andere, onderliggende problemen gaat. Goed kijken naar het kind geeft dan de richting aan van wat het kind nodig heeft om zijn taken makkelijker te kunnen verrichten.'